TEST SPRAWNOŚCIOWY:

TERMIN II: 29 maja 2015 r. (godz. 16:00)

MIEJSCE: Sala gimnastyczna Gimnazjum nr 6 we Wrocławiu

 (DRUGI TERMIN TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO)

 

 Bezpłatne zajęcia przygotowujące do testu sprawnościowego:

13 i 20 marca 2014 r. o godz. 16:00 (sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 6 we Wrocławiu)

Sprawdź, bo może nawet nie wiesz, że jesteś urodzonym/ą baseballistą/ką  !!!

 

JAK WYGLĄDA TEST SPRAWNOŚCIOWY: 

1. TEST ZWINNOŚCI: Bieg po kopercie o wymiarach 5m x 5m
- start na sygnał prowadzącego
- liczy się lepszy czas z dwóch wykonanych prób
- dokładność pomiaru próby do 0,1 s
- za każdy strącony słupek wyznaczający tor koperty doliczane jest 0,5 s

Punktacja:

Chłopcy:
Powyżej 13,5 sekundy – 0 pkt
13,5 - 13,0 s – 1 pkt
12,9 - 12,3 s – 2 pkt
12,2 - 11,7 s – 4 pkt
11,6 - 11,0 s – 6 pk
Poniżej 11,0 sekund – 8 pkt

Dziewczęta:
Powyżej 14,0 sekund – 0 pkt
14,0 - 13,5 s – 1 pkt
13,4 - 12,8 s – 2 pkt
12,7 - 12,2 s – 4 pkt
12,1 - 11,5 s – 6 pk
Poniżej 11,5 sekundy – 8 pkt

2. TEST SIŁY MIĘŚNI KOŃCZYN DOLNYCH: Skok w dal z miejsca
- wybicie obunóż z zaznaczonej przez osobę prowadzącą linii
- liczy się lepsza odległość z dwóch wykonanych prób
- skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć (kandydatom przysługuje jedna powtórka na póbę w przypadku upadku w tył na plecy)

Punktacja:

Chłopcy:
Poniżej 121 cm – 0 pkt
121 cm – 140 cm – 1 pkt
141 cm – 165 cm – 2 pkt
166 cm – 180 cm – 4 pkt
181 cm – 200 cm – 6 pkt
Powyżej 200 cm – 8 pkt

Dziewczęta:
Poniżej 111 cm – 0 pkt
111 cm – 130 cm – 1 pkt
131 cm – 155 cm – 2 pkt
156 cm – 170 cm – 4 pkt
171 cm – 190 cm – 6 pkt
Powyżej 190 cm – 8 pkt

3. TEST SIŁY MIĘŚNI KOŃCZYN GÓRNYCH: Rzut piłką lekarską oburącz z miejsca
- rzut z zaznaczonej przez prowadzącego linii
- rzut przodem do kierunku rzutu z nad głowy
- liczy się wynik lepszej w dwóch prób
- rzut piłką lekarską o wadze 2 kg
- dokładność pomiaru próby do 5 cm

Punktacja:

Chłopcy:
Poniżej 3,95 m – 0 pkt
3,95 m - 4,30 m – 1 pkt
4,35 m - 4,70 – 2 pkt
4,75 m – 5,50 – 4 pkt
5,55 m – 6,30 – 6 pkt
Powyżej 6,30 m – 8 pkt

Dziewczęta:
Poniżej 3,45 m – 0 pkt
3,45 m - 3,80 m – 1 pkt
3,85 m - 4,20 – 2 pkt
4,25 m – 5,00 – 4 pkt
5,05 m – 5,80 – 6 pkt
Powyżej 5,80 m – 8 pkt

4. TEST SZYBKOŚCI: Bieg na 20 m 
- start na sygnał prowadzącego
- start wysoki z wyznaczonej przez prowadzącego linii
- liczy się lepszy wynik z dwóch wykonywanych prób
- pomiar jest wykonywany z dokładnością do 0,1 s

Punktacja:

Chłopcy:
Powyżej 6,0 s – 0 pkt
6,0 s – 5,6 s – 1 pkt
5,5 s – 5,2 s – 2 pkt
5,1 s – 4,8 s – 4 pkt
4,7 s – 4,4 s – 6 pkt
Poniżej 4,4 s – 8 pkt

Dziewczęta:
Powyżej 6,5 s – 0 pkt
6,5 s – 6,1 s – 1 pkt
6,0 s – 5,7 s – 2 pkt
5,6 s – 5,3 s – 4 pkt
5,2 s – 4,9 s – 6 pkt
Poniżej 4,9 s – 8 pkt

5. TEST SPRAWNOŚCI UKIERUNKOWANEJ: Rzut miękka piłką baseballową w określoną strefę punktową
- rzut z wyznaczonej przez prowadzącego linii
- kandydaci muszą trafić z 10 m w wyznaczony cel
- dotknięcie obramowania celu liczy się jako trafiony rzut
- kandydaci wykonują 2 próby, każda próba po 8 rzutów
- liczy się suma punktów zdobyta w 8 rzutach w każdej próbie
- liczy się lepsza z dwóch wykonanych prób

Punktacja:

Chłopcy i Dziewczęta:
Każdy trafiony rzut do celu liczony jest za 1 punkt. Maksymalnie można zdobyć 8 punktów w jednej próbie.